GÜZEL ÜLKEM


TÜRKİYE

 

Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti Kuzey yarımkürede eski dünya karaları denilen, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadasında, bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Bölgesi) ile, İran, Irak ve Suriye'dir.

Türkiye, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda yıkılmasından sonra, Osmanlı'nın devamı olarak devletinTürk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları üzerinde Türk Milletin büyük mücadelesi ile kurulmuştur. 1923 yılında cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu olarak kabul edilir.

Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye'nin üye olduğu uluslararası örgütlerdendir. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.


News

06.03.2009 07:29

HABERLER

  Türkiye coğrafyasında ömrün en uzun olduğu yer: ALADAĞ   Adana'nın Torosların eteğinde kurulu şirin ilçesi Aladağ'da ölümlerin büyük bölümünün 75 yaş ve üstü gerçekleşmesi dikkati çekiyor. Aladağ'da genellikle ölümlerin 90-100 yaş aralığında olması, kişilerin uzun ömür ve sağlıklı...

—————